ทีมผู้พัฒนา : THAIEDU.AC
ชื่อ - สกุล :
นายชัดสกร พิกุลทอง (ชัด)
ตำหน่ง :
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26
เบอร์โทร :
089-946-9997
email :
[email protected]
ชื่อ - สกุล :
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ (ไวไว)
ตำหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :
สพม. เขต 24
เบอร์โทร :
092-398-5585
email :
ชื่อ - สกุล :
นายชัยมงคล ขำคม (ต้อม)
ตำหน่ง :
ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :
โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. เขต 23
เบอร์โทร :
081-708-2657
email :
ชื่อ - สกุล :
นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน (เอ๊ะ)
ตำหน่ง :
ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26
เบอร์โทร :
086-386-9720
email :
ชื่อ - สกุล :
นายชัยยศ จระเทศ (เหน่ง)
ตำหน่ง :
ครู
สังกัด :
โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26
เบอร์โทร :
088-573-1301
email :
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]