ระบบบริหารกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
ปีการศึกษา 1/2566
 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2566 12.00 น. ถึง 31 พ.ค. 2566 12.00 น. !!!
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]