ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : E - Riddle

11

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37621 เด็กหญิงอรุณรัตน์ บาลโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.44
2 36560 เด็กหญิงบุษราพร ทองหล่อ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.19
3 36401 เด็กหญิงปาริตา ปะโสทะกัง มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.20
4 36573 เด็กหญิงอัญชลพร ปะกิลาพัง มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.25
5 36566 เด็กหญิงวรัญญา อาจเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.30
6 36867 เด็กชายอธิศนนท์ จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.46
7 36562 นางสาวปัญญาพร วัฒนวิบูลย์กิย มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.49
8 36253 เด็กหญิงอาทิตยา จันทรักษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 15 พ.ค. 2566 15.45
9 44091 เด็กชายเดชพิภัช ภูสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 22 พ.ค. 2566 21.15
10 36551 เด็กหญิงกนกพรรณ ซอหนองบัว มัธยมศึกษาปีที 3/13 24 พ.ค. 2566 15.27
11 36565 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ทาสีแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/13 24 พ.ค. 2566 15.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]