ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์ ม.ต้น

8

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37504 เด็กชายจิรโชติ สิงห์สุพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.55
2 37619 เด็กหญิงอภิปรียา ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.09
3 37715 เด็กชายวรวิชญ์ ที่รักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.39
4 37739 เด็กหญิงวีรภัทรา บุญธณภาคย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 14.34
5 36144 นายเปรม ขุนหลัา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 14.41
6 37550 เด็กชายณัฐวัฒน์ สัตพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.09
7 37670 เด็กชายธนกฤต จันทคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 11 พ.ค. 2566 16.41
8 36136 นายกฤษฏ์ ปวงปะชัน มัธยมศึกษาปีที 3/3 24 พ.ค. 2566 15.33
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]