ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์สร้างสรรค์

21

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37015 เด็กชายธีรภพ กุมช มัธยมศึกษาปีที 3/8 27 พ.ค. 2567 10.48
2 37025 เด็กหญิงกวินตรา มาระตา มัธยมศึกษาปีที 3/8 27 พ.ค. 2567 12.03
3 37042 เด็กหญิงภัทราพร แก้วทองมา มัธยมศึกษาปีที 3/8 27 พ.ค. 2567 12.03
4 38451 เด็กหญิงสุชานันท์ แสนพันธนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 12.04
5 38336 เด็กชายกฤตภพ มาระตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 27 พ.ค. 2567 12.17
6 38418 เด็กชายกิตติคุณ ราชเเสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.12
7 38441 เด็กหญิงบุณฑริก แระนัดโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.14
8 38455 เด็กหญิงอาภาภรณ์ คึขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.15
9 37735 เด็กหญิงมนรดา ปะระกำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.23
10 37731 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.24
11 37743 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ปังสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.24
12 37718 เด็กหญิงกุลญธิดา คำบุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.24
13 37728 เด็กหญิงธัชวรรณ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.24
14 37018 นายเพรชศิวะ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที 3/8 27 พ.ค. 2567 13.27
15 38283 เด็กหญิงพิมพิศา ประพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 16.16
16 38259 เด็กชายณัฐภาส ปัจจัยคา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 16.25
17 38378 เด็กชายการัณ นนทะคำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 16.55
18 38384 เด็กชายภานุวัฒน์ พลอ่อนสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 16.55
19 38383 เด็กชายพิพัฒพงษ์ สุขรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 21.20
20 38374 เด็กหญิงอภิสรา ทะวะลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 29 พ.ค. 2567 08.12
21 38539 เด็กชายธนกฤต เกตุศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 29 พ.ค. 2567 15.26
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]