ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ

15

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37917 เด็กชายธลาดล นุสนศาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.21
2 37731 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.42
3 37064 เด็กชายสิทธินัน ปักการะโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.27
4 37051 เด็กชายก่อฤกษ์ หลงชรา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.27
5 37642 เด็กหญิงนาวาพร ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.56
6 37058 เด็กชายธีรภัทร ระยับศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 18.22
7 37063 เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ดินดำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 18.26
8 37728 เด็กหญิงธัชวรรณ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 18.59
9 37053 เด็กชายธนกฤต ศรีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 11 พ.ค. 2566 11.33
10 37227 เด็กชายวัช​โรทัย​ ชัยบุรี​ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 22 พ.ค. 2566 13.03
11 37223 เด็กชายภัครพล สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 22 พ.ค. 2566 13.03
12 37222 เด็กชายพงศกร ชาวไพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 22 พ.ค. 2566 13.07
13 37214 เด็กชายเฉลิม ปธิรูปัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 22 พ.ค. 2566 13.10
14 37217 เด็กชายชลธาร อุปกา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 22 พ.ค. 2566 13.15
15 37215 เด็กชายชนะชล แก้วคำสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 26 พ.ค. 2566 11.30
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]