ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36258 นายชาคริต พลพิพ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.50
2 36417 นายชินกร เนจะชาติ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 12.50
3 36425 เด็กชายปุณณพงษ์ ปัดสี มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.03
4 36423 เด็กชายธีระพงศ์ สีชนะ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.05
5 36433 นายสุธาธรณ์ สาแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.06
6 36223 นายนิติภูมิ ใจภักดี มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 13.08
7 36222 เด็กชายนราวิชญ์ อาชะนะชัย มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 13.08
8 36230 เด็กชายศตายุ โพธิ์พยัคฆ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 13.08
9 36534 เด็กชายกฤษฎา พิมพา มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.11
10 36543 เด็กชายภูธเนตร ศิลาอุดม มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.13
11 37921 เด็กชายณัฐณภัทร เทเวลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.20
12 37907 เด็กชายจักรภัทร หาผล มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.32
13 36298 นายธนพร บุญหล้า มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 13.33
14 37710 เด็กชายธนดล ปะกิคะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.38
15 37705 เด็กชายจตุภัทร์ รังเพลีย มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.38
16 36454 เด็กชายกฤตยชญ์ ไกจือ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.57
17 36300 เด็กชายนนทพัทธ์ คนซื่อ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 14.01
18 36471 เด็กชายวัลลภ กุลนิตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.03
19 36455 เด็กชายคีรีคาม พราหมณ์สวย มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.06
20 36470 นายรุ่งโรจน์ ดวงมาลัย มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.07
21 36468 เด็กชายรัฐศาสตร์ ใหลหาโคตร มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.07
22 36462 นายประกาศิต แปนเมือง มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.07
23 36457 เด็กชายชยางกูร พานเพ็ง มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.07
24 36459 เด็กชายฐิติกิตติ์ บัวบาน มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.10
25 37963 เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณปะกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 14.34
26 37833 เด็กชายพิชญะ สมนัส มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 16.53
27 37875 เด็กชายวงศกร เเก้ววัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 20.07
28 37960 เด็กชายธีรภัทร ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 11 พ.ค. 2566 07.00
29 37966 เด็กชายวีรภัทร ศรีภูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 11 พ.ค. 2566 22.27
30 36547 เด็กชายวรากร สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 13 พ.ค. 2566 15.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]