ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ติวสอบวัดระดับภาษาจีน

12

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37393 นางสาวเขมจิรา สุภาพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.22
2 36238 เด็กหญิงชนเนษฎ์ รัตนะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.31
3 36251 เด็กหญิงสโรชา มุลวงศรี มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.32
4 36249 เด็กหญิงวรัชยา พรหนองแสน มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.36
5 36244 นางสาวพรรัมภา ปะติเท มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.38
6 36236 นางสาวจิณห์จุฑา ปัดตาปัดโต มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.39
7 36214 เด็กชายกฤตวิทย์ จันทนนตรี มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.42
8 36239 นางสาวตรีชฎา ปัญจภักดี มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.44
9 36232 นางสาวกัญญภัค จันทวะฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.49
10 36246 เด็กหญิงรชนิกร อินกอง มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.50
11 37034 เด็กหญิงนิชากร พุทธชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.05
12 35688 นางสาวณัฐธิดา เพชรเเอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2566 22.11
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]