ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : สังคมศึกษา

14

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37700 เด็กหญิงวิมณทิพย์ นิลเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.25
2 37692 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ตุละพิภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.39
3 37699 เด็กหญิงวิภาวี เละละ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.39
4 37681 เด็กหญิงกชกร นาสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 15.43
5 37624 เด็กชายกัญณะฌา ยศม่าว มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 16.00
6 36337 นายชวิศา สังคะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 16.41
7 37266 เด็กชายภานุกร ประกอบกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 19.10
8 37250 เด็กชายกิตติภณ แก้วกองเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 19.21
9 37920 เด็กชายปรมินทร์ บัวบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 19.45
10 37918 เด็กชายธีรวัจน์ ทำมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 19.54
11 26552 เด็กหญิงกวิตรา สิทธิภา มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 20.54
12 36561 เด็กหญิงเบญญาภา นาเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 22.01
13 37858 เด็กหญิงวรินทร อาสนาทิพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 11 พ.ค. 2566 07.17
14 37587 เด็กชายปฏิพัทธ์ ประภาวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 13 พ.ค. 2566 21.37
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]