ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น

11

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36888 เด็กหญิงสุธาสิณี เอี่ยมสำอางค์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.47
2 36873 เด็กหญิงญาณิศา สิทธิเขต มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.49
3 36850 เด็กชายกมล โพธิ์จักร มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 12.03
4 36879 เด็กหญิงพิชญธิดา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 12.03
5 36872 เด็กหญิงชลิดา กงจันดา มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 12.03
6 36877 เด็กหญิงปัณชญา ประทุมแสง มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 13.23
7 38324 เด็กหญิงนาตยา แก้วนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 27 พ.ค. 2567 13.50
8 36874 เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 15.03
9 36859 เด็กชายนพคุณ จุปะมัตตัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 15.08
10 38292 เด็กหญิงสุพิชญา ปะราชิโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 15.54
11 36871 นางสาวชลธิชา สืบสิงห์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 29 พ.ค. 2567 13.16
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]