ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น

17

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37576 เด็กหญิงวชิรญาณ์ หลักมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 12.47
2 37522 เด็กหญิงญาณิศา อรัญมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.55
3 36873 เด็กหญิงญาณิศา สิทธิเขต มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.04
4 37122 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ปะชายะกา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.22
5 37125 เด็กหญิงสุนิตา ปะกำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.22
6 37107 เด็กหญิงธิมาพร สิงธิมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.30
7 36850 เด็กชายกมล โพธิ์จักร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.39
8 36888 เด็กหญิงสุธาสิณี เอี่ยมสำอางค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.40
9 36145 เด็กชายพันธวัสส์ เทพอำนวย มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 15.47
10 36143 เด็กชายธีรวีว์ จุลศรี มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 15.49
11 36878 เด็กหญิงพลอยรุ้ง เเซ่ตั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 15.53
12 36884 เด็กหญิงวริศรา สีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 15.54
13 37760 เด็กชายวงศ์วริษ ปัดสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 19.53
14 36254 เด็กชายกฤษณะรัตน์ ทิพศรีราช มัธยมศึกษาปีที 3/6 22 พ.ค. 2566 11.58
15 36257 นายชวกร ทิพพิชัย มัธยมศึกษาปีที 3/6 22 พ.ค. 2566 11.58
16 36272 เด็กชายวรเมธ แสนหล้า มัธยมศึกษาปีที 3/6 22 พ.ค. 2566 12.05
17 37626 เด็กชายจิรวัฒน์ บุญสิมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 25 พ.ค. 2566 06.40
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]