ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : มารยาทไทย

6

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36837 เด็กหญิงธารธารา สนทนาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.59
2 36871 เด็กหญิงชลธิชา สืบสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.09
3 37060 เด็กชายรัชฏะ มะปะโพธิื มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.33
4 37055 เด็กชายธนภัทร บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 14.33
5 37057 เด็กชายธีรภัทร มาตย์สอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.35
6 37969 เด็กหญิงกรองกาญจน์ บุญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 11 พ.ค. 2566 17.00
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]