ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น

18

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36280 เด็กหญิงพนัชกร พาดีจัน มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.51
2 37529 เด็กหญิงพิชญธิดา ธิมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.01
3 36287 เด็กหญิงศุณัญญา ซองทุมมินทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.02
4 36288 เด็กหญิงศุภธิดา เพ็ชรแสง มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
5 36276 เด็กหญิงจิราพร กางโสภา มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.06
6 36479 เด็กหญิงญาณภัทร ปองไป มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.36
7 36488 เด็กหญิงพัชราภา ประทุม มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.39
8 00038 เด็กหญิงสุชาดา แสงวาโท มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.15
9 37862 เด็กหญิงอภิชาดา บุบผารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.15
10 37848 เด็กหญิงธันยกานต์ วงค์คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.41
11 37859 เด็กหญิงวันวิสา ชัยวัฒนาอารี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.41
12 37963 เด็กหญิงปาลิตตา เปี้ยสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 15.21
13 37725 เด็กหญิงณิชกานต์ ช่วยเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 21.07
14 37931 เด็กหญิงเจนจินา ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 22.47
15 37722 เด็กหญิงชลดา บริวาล มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 12 พ.ค. 2566 09.30
16 37943 เด็กหญิงอินทิรา รังมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 12 พ.ค. 2566 15.25
17 37937 เด็กหญิงพัชรินทร์ กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 12 พ.ค. 2566 15.27
18 37982 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 24 พ.ค. 2566 20.52
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]