ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาไทย

24

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37607 เด็กหญิงปทิตตา สังศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.48
2 37656 เด็กหญิงสกุลทิพย์ ระติเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.05
3 37198 เด็กหญิงเปรมยุดา คุณสีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.08
4 37193 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปาปัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.08
5 37772 เด็กหญิงพรรณธิวา มะโนเกี๋ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.10
6 37650 เด็กหญิงพิชญาภัค ยาหลง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.13
7 37202 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.26
8 37683 เด็กหญิงชนัญชิดา ฟากสะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.28
9 37084 เด็กหญิงวรัชยา ประกอบนัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.32
10 37089 เด็กหญิงอริสา ประทุมแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.32
11 37778 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.47
12 37563 เด็กหญิงจุฑาทิป สมิงพยัคฆ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 13.55
13 35780 เด็กหญิงสมกมล สุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 14.14
14 37582 เด็กหญิงสาริสา เณรสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 14.26
15 37549 เด็กชายณัฐชนน อาชะนะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.26
16 37895 เด็กหญิงโรสฮาน่า หมาดปันจอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.46
17 37638 เด็กหญิงกัญญานัฐ อนุอัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 16.36
18 37687 เด็กหญิงนริสรา รัตนบุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.25
19 37804 เด็กหญิงดาริศรา จันทรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 18.19
20 37201 เด็กหญิงพรรษชล ทองโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 11 พ.ค. 2566 08.32
21 37844 เด็กหญิงจารุวะรี นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 14 พ.ค. 2566 07.58
22 37790 เด็กชายวราเมธ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 15 พ.ค. 2566 19.51
23 37685 เด็กหญิงชัญญา เเก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 22 พ.ค. 2566 20.20
24 37878 เด็กชายสุกันย์ โยธมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 25 พ.ค. 2566 17.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]