ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : สังคมศึกษา(วัฒนธรรมอีสาน)

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36340 เด็กชายบารมี จิตฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.46
2 37127 เด็กหญิงอรรัมภา แสวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.09
3 37095 เด็กชายธนภาค ปักกะสัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.09
4 37124 เด็กหญิงสุทธิดา ภินโญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.11
5 37116 เด็กหญิงเด็กหญิงรัตนาพร สมกะยอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.13
6 37123 เด็กหญิงสุกฤตา มะธิปิใข มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.15
7 37128 เด็กหญิงอัญชิสา ปะวะเข มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.17
8 37121 เด็กหญิงศิรภัสรร เฉลิมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.19
9 37114 เด็กหญิงเมทิตา เตโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.22
10 37754 เด็กชายพงศ์ศิริ ป้องขวาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.30
11 37072 เด็กหญิงณัฐญาฎา ไชยโม มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.39
12 37073 เด็กหญิงตริตราภรณ์ ท้วมแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.40
13 37099 เด็กชายลภัส พิจุลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.52
14 37749 เด็กชายรัชชานนท์ กันยาสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.54
15 37126 เด็กหญิงอรพรรณ จันไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.56
16 37519 เด็กหญิงชฎาพร ปะนะพุดโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.57
17 37091 เด็กชายจิตติพงศ์ ธิมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.59
18 37753 เด็กชายพงศกร บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 14.02
19 36348 เด็กชายอภิกร อะปะมาเถ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 14.30
20 37751 เด็กชายปวรปรัชญ์ ศรีศรุตโภไคย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.33
21 37109 เด็กหญิงปวริศา แนวกันยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 15.37
22 36466 เด็กชายภูณภัทร พันธ์ชมภู มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 15.40
23 37785 เด็กชายเจญณรงค์ ป้อมยาหยับ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 16.05
24 37742 เด็กหญิงสุพรรณนี เรืองบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 16.25
25 37808 เด็กหญิงพรไพลิน ท้าวจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 16.35
26 37723 เด็กหญิงชลธิชา กลั่นสะเดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.28
27 36461 นายนันทชัย แสนลี มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 21.09
28 37792 เด็กชายสรวิชญ์ อ่อนทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 12 พ.ค. 2566 17.58
29 37835 เด็กชายภูมิภัทร์ ปะวะภูตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 23 พ.ค. 2566 12.29
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]