ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : A Language in an Hour a Day 2

9

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34296 นางสาวพรมงคล ภู่โสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.17
2 36631 นางสาวพักตร์ชลาภา สิงหารา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.18
3 34371 นางสาวกมลวรรณ พลร่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.18
4 34979 นางสาวศศิวิมล พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.31
5 34981 นางสาวศุจีภรณ์ พิมพา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.10
6 34341 นางสาวรัชนีกร บัวสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.29
7 34592 นางสาวสวรรยา ดงเรืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.30
8 34447 นางสาวกฤติกา ฤทธิ์วิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 14.22
9 34977 นางสาวรัตนาวลี ปะเสระกัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 14.35
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]