ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ดาราศาสตร์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35427 นางสาวศวรรญา ดาเหล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 08.38
2 35544 นางสาวศุภิสร ประจักกะตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 08.59
3 35695 นางสาวพัชราภา ชาวงศ! มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 08.59
4 35690 นางสาวธิดาวรรณ มะสาธานัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 08.59
5 35702 นางสาวสุพิชชา ประกอบกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 08.59
6 35428 นางสาวสิริยากร พิชิตชัยณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 09.02
7 35697 นางสาวภาริตา ประสพคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 09.08
8 35689 นางสาวธนัญญา ศิริพรทุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 09.25
9 35705 นางสาวอรอุมา ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 09.46
10 35768 นายศิรวัฒน์ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 11.55
11 35571 นางสาวณัฐชยา ขีนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 12.19
12 35584 นางสาวศุทธิณี ฉันทวี มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 12.21
13 35734 นางสาวทิพย์สุดา ปะติทุกขัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 13.10
14 36311 นายรัฐศาสตร์ แป้นไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 13.52
15 36299 นายธนากร ประพาน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 13.52
16 36297 นายดนัย สีหาบุญมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 14.09
17 36735 นางสาวรุจิรดา ประวันโต มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 14.12
18 35744 นางสาววรวรรณ นุขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 14.25
19 35667 นางสาวอลินลดา ไข่นุ่นหลาย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 14.38
20 38049 นางสาวไอรยา ปาสารัก มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.27
21 35641 นางสาวกัญญาณัฐ ที่รักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.30
22 36218 นายฐิติกร สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 15.30
23 36296 นายณัฐปกรณ์ ดวงจันทร์โชติ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 15.31
24 38043 นางสาวพิชญธิดา กระทุ่มขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.31
25 38045 นางสาวสุชิตา ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.33
26 38042 นางสาวพรธิชา เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.33
27 35779 นางสาวนัชชา บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.34
28 35786 นางสาวอาภัสรา ปาปะโม มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.34
29 35860 นางสาวระรินทิพย์ อันมาก มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.35
30 35824 นางสาวศิริรัตน์ ทุไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.35
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]