ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ดาราศาสตร์

11

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34869 นางสาวอภิญญา ยศสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.45
2 34868 นางสาวอภิชณันท์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.45
3 34927 นางสาวนันทิกานต์ สุทธิสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.20
4 37343 นางสาวณิศวรา พรดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.20
5 37344 นางสาวดวงพร ไอยะลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.20
6 35188 นางสาววรัญญา ปะติตัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.20
7 38006 นายธนภัทร อินทร์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.21
8 37316 นางสาววราภรณ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 13.22
9 38029 นายทักษ์ดนัย ทาดูจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/48 10 พ.ค. 2566 13.50
10 38067 นายวรวิชย์ โคสาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 17.24
11 35753 นายชยางกูร แฝงกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 11 พ.ค. 2566 13.30
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]