ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพื่อนที่ปรึกษาYCม.ปลาย

7

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34425 นางสาวธัญชนก พันธวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.38
2 34372 นางสาวกรกนก ประธิปอาราม มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.39
3 10442 นางสาวอภิรดี สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.40
4 34512 นางสาวอัมพร พลตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.42
5 34638 นายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.43
6 34284 นางสาวกมลพร สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 13.22
7 34252 นางสาวกัญญาภัทร ปะกิระคัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 19 พ.ค. 2566 13.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]