ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์​

8

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34471 นางสาวอนันดา ประภาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.52
2 34632 นางสาวอัญยมณี ค้าเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.10
3 34954 นายเทพรักษา บริรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.33
4 34878 นายปิติชนก จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.34
5 34881 นายกันต์ธีร์ ปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.43
6 35636 นายพงศกร มาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 19.51
7 34390 นางสาวภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 24 พ.ค. 2566 15.20
8 36673 นางสาวนิรชร คำชุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 24 พ.ค. 2566 15.24
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]