ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เคมี

5

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36736 นางสาวกัญญาวีร์ เจิมแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.51
2 35819 นางสาวภัทราภรณ์ สงคลัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.56
3 35816 นางสาวพรนภัส บุญทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.01
4 35815 นางสาวปิยนุช หอมพนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.13
5 35824 นางสาวศิริรัตน์ ทุไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 11 พ.ค. 2566 12.48
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]