ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เคมีในชีวิตประจำวัน

4

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37279 เด็กหญิงปาลิตา ประกอบกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 15.40
2 37247 เด็กหญิงรติมาพร หงิมกวย มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.51
3 37729 เด็กหญิงนันท์นภัส ไทยเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.31
4 37818 เด็กหญิงสุพัตรา สิทธิภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 18.47
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]