ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : งานช่างอุตสาหกรรม

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37312 นางสาวธัญวา มวลมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27 พ.ค. 2567 13.25
2 34893 นางสาวชลดา บุญสวาย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27 พ.ค. 2567 13.26
3 34869 นางสาวอภิญญา ยศสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27 พ.ค. 2567 13.28
4 37316 นางสาววราภรณ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27 พ.ค. 2567 14.23
5 36350 นางสาวกิตติ์สุดา คามะปะใน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.32
6 36390 นางสาวกวินธิดา โคเคน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.32
7 36328 นางสาวภัทลดา นนฤาชา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.35
8 38741 นางสาวปภาดา สำเภาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.35
9 36370 นางสาวสุดานันท์ เฮียงเหี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 15.12
10 36322 นางสาวนภัสศร ตุละพิภาค มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 27 พ.ค. 2567 15.25
11 36547 นางวรากร สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 15.38
12 36538 นายทักษ์ดนัย ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 15.44
13 36548 นายวันชนะ มาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 15.45
14 36536 นายณัฐวัชร์ ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 15.45
15 36546 นายลัสกร อูปแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 15.48
16 38740 นางสาวนริศรา สายกระสุน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 17.38
17 38738 นางสาวธนพร สีลาคต มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 21.49
18 38736 นางสาวชนกพร ขุโยชิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 28 พ.ค. 2567 08.04
19 37355 นางสาวชนิกานต์ แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 28 พ.ค. 2567 15.11
20 37359 นางสาวพรพรรณ ไปใกล้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 28 พ.ค. 2567 15.11
21 37361 นางสาวเมธิการ สุนะเสน มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 28 พ.ค. 2567 15.11
22 37349 นายชนพัฒน์ กีฬา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 28 พ.ค. 2567 15.11
23 37353 นายวัฒนา พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 28 พ.ค. 2567 15.11
24 36723 นายโชคชัย มัดถาปะโท มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 29 พ.ค. 2567 08.51
25 38690 นางสาวบุญทิพา รอดเกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 29 พ.ค. 2567 10.51
26 38743 นางสาวปาริชาติ ทองบ่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 29 พ.ค. 2567 10.57
27 38742 นางสาวปัทวี ทองบ่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 29 พ.ค. 2567 10.59
28 38744 นางสาวพรกนก อะมะมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 29 พ.ค. 2567 11.19
29 38739 นางสาวธิดารัตน์ ปะกิระถา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 29 พ.ค. 2567 11.22
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]