ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นักบินน้อย

25

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35496 นางสาวพิยาดา สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.46
2 35492 นางสาวปาลิตา ศิลาเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.52
3 35491 นางสาวปณัฐดา ดวกาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.55
4 35539 นางสาวเมธินี เพชรพูน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.57
5 38040 นายพีรวัฒน์ ทองกอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.06
6 38041 นายสมเกียรติ โจทย์พิมาย มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.57
7 36696 นางสาวศศิธร ภาคเวหา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 14.36
8 34487 นางสาวจิตรดา บาคาล มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 14.37
9 36693 นางสาวกานต์ธิดา เบ้าสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 15.19
10 34504 นางสาววาทินี สุวรรณภิญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 15.29
11 36695 นางสาวรัญชิดา แวงดงบัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 15.35
12 34485 นางสาวเขมินทรา ตะโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 15.36
13 35860 นางสาวระรินทิพย์ อันมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 17.52
14 35089 นางสาวจิราพัชร ทัดไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 11 พ.ค. 2566 08.37
15 35146 นางสาววรัชยา สาวัตถี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 11 พ.ค. 2566 08.41
16 35133 นายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 11 พ.ค. 2566 08.43
17 34873 นายกฤษกร การะน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 พ.ค. 2566 08.54
18 36049 นายไชยวัฒน์ นันท์ณภัสกร มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 พ.ค. 2566 08.54
19 35159 นายณัฐพล เเสนวังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 พ.ค. 2566 08.57
20 35005 นายพีรพงศ์ ดงกาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 11 พ.ค. 2566 15.02
21 35125 นายธีรภัสร์ สุคุณา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 11 พ.ค. 2566 15.02
22 35161 นายณัทธร ศรีภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 11 พ.ค. 2566 15.02
23 35244 นายสิริกาญจน์ วิเศษศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 11 พ.ค. 2566 15.07
24 34495 นางสาวนัทธมน ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 17 พ.ค. 2566 14.42
25 34550 นางสาวสุภาวดี น้อยตาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 17 พ.ค. 2566 14.43
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]