ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นาฏศิลป์

18

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35625 นางสาวสายฝน นุสีวอ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.50
2 35512 นายณัฐพล สุขสวาท มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.50
3 35501 นางสาววริศรา ประโคทัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.52
4 34465 นางสาวลักษิกา หัตถกิจธาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.56
5 34470 นางสาวสุพิชชา ศิริสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.01
6 38002 นางสาวภัคนันท์ น้อยคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.05
7 35533 นางสาวพรญาณี จันดีกระยอม มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.06
8 34618 นางสาวธาริณีย์ มีสูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.09
9 34306 นางสาวอรุณรัตน์ ทะวะลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/29 10 พ.ค. 2566 13.17
10 35612 นางสาวนิสาชล มะโนสัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 14.14
11 36646 นางสาวณัฐภรณ์ ผาดงยาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 15.13
12 35617 นางสาวเเพรวา สุธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 15.16
13 35605 นางสาวณัฐธิดา บุญสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 15.34
14 38000 นางสาวธนภรณ์ วงแวว มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11 พ.ค. 2566 10.09
15 38825 นางสาวปาริชาดิ พรหมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 22 พ.ค. 2566 14.43
16 42169 นางสาววรัทยา มะโรงมืด มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 22 พ.ค. 2566 14.45
17 38075 นางสาวอัจฉรา อรุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 23 พ.ค. 2566 12.06
18 34589 นางสาวเวรุมาศ อุปมัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 29 พ.ค. 2566 16.01
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]