ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : หลงไปในประวัติศาสตร์

20

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34222 นางสาวธีราภรณ์ ลิโป้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.18
2 34208 นางสาวกัลยกร ทอนมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.21
3 34206 นางสาวกวินธิดา จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.23
4 36645 นางสาวกุสุมวดี รักธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.27
5 34631 นางสาวอัจฉรา นามภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.28
6 34538 นางสาวพีรดา เทพเลียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.29
7 34609 นายภัทรดนัย สระคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.29
8 34467 นางสาววราภรณ์ เสนามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.38
9 34577 นางสาวชนิศา นาหนองตูม มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.39
10 34462 นางสาวพิชาพัชร์ บางบำเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.51
11 34335 นางสาวปวีณา บุตรมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.57
12 34621 นางสาวพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 13.03
13 36682 นางสาวขวัญชนก เพ็ชรจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.21
14 34543 นางสาววริศรา บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.21
15 34387 นางสาวพิมลพรรณ บุตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.21
16 34459 นางสาวปาลิตา ประนิล มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.22
17 36690 นางสาวหทัยรัตน์ อะมะมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.42
18 35817 นางสาวพัชริดา อินธิพัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 17.31
19 35820 นางสาววัชราภรณ์ โพธิ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 17.41
20 35696 นางสาวพิมพิศา คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 17.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]