ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : พินิจภาษา

23

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34967 นางสาวณัฐวดี สมบัวคู มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 13.23
2 34978 นางสาววรวรรณ ทองทวี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 13.23
3 35262 นางสาวพรไพลิน เฉวียงหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.23
4 35252 นางสาวจิระภิญญา ชาวสน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.33
5 35204 นายนัทธพงศ์ สีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.34
6 37339 นายจิรัชย์ อะมะมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.34
7 35094 นางสาวธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.34
8 35068 นางสาวสุพรรณณิกา นิ่มคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.35
9 34833 นายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.53
10 35088 นางสาวกาญจนา ปักกะมานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 15.23
11 35049 นางสาวจรรยพร แสนสะท้าน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 20.15
12 38034 นางสาวประภาภัทร สุตนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 20.48
13 35659 นางสาววรัญญา สนทาหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 20.53
14 38685 นายธนวัฒน์ พลกนิช มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 27 พ.ค. 2567 20.58
15 35035 นายจงวิจิฐ ศรีชุม มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.29
16 34913 นายพชร ปิดสาโย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.29
17 37341 นายปวริศ โมหา มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.34
18 37342 นางสาวฐิตินันต์ กุลนาค มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.35
19 35149 นางสาวสวภาว์ อาระหัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.36
20 34917 นายทักษ์ดนัย น้อยมี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.37
21 34795 นางสาวอรดา เนื่องโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.38
22 37340 นายชิติพัทธ์ ประทุมรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 11.42
23 35140 นางสาวไปรยา สามไชย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 28 พ.ค. 2567 20.56
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]