ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : พินิจภาษา

7

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34217 นางสาวณิชาภัทร ประเสริฐโส มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.16
2 34978 นางสาววรวรรณ ทองทวี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.45
3 35262 นางสาวพรไพลิน เฉวียงหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.46
4 34967 นางสาวณัฐวดี สมบัวคู มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.55
5 35068 นางสาวสุพรรณณิกา นิ่มคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.56
6 37341 นางปวริศ โมหา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.51
7 35204 นายนัทธพงศ์ สีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 15.22
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]