ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34377 นางสาวจีราพัชร ร่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.16
2 37419 นางสาวปียาปรัชญ์พร น้อยคำภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.17
3 37997 นายนริศรากร โทอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.28
4 35523 นางสาวกานดา ไชยพรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.41
5 37302 นางสาวนพรัตน์ เอี้ยววิเชียร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 16.29
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]