ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาจีนหรรษา

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 38746 นางสาวรัตนากร ภายศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 09.24
2 38747 นางสาวศิริกัลยา แสงหาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 10.37
3 35814 นางสาวปภัสรา อำพินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 12.07
4 35008 นายวงศธร มูลบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 12.16
5 35651 นางสาวนริศรา หงษ์จันดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 12.17
6 35663 นางสาวสิราภรณ์ โพธิสม มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 12.20
7 37393 นางสาวเขมจิรา สุภาพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27 พ.ค. 2567 12.20
8 35900 นางสาวภัทรจาริน ลาวะลี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 12.43
9 38075 นางสาวอัจฉรา อรุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 13.12
10 38073 นางสาววรัทยา มะโรงมืด มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 13.13
11 37430 นางสาวกวิสรา สินกิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 13.13
12 35142 นางสาวพรนภัส มาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 13.53
13 35019 นางสาวนภัสกร ดงประการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 13.53
14 35072 นางสาวอินทราราณี สุพรรณกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 13.54
15 35189 นางสาววริศรา ปาปะเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 14.07
16 38701 นางสาวประภาวดี พิลาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 15.46
17 36416 นายชยังกูร บุนนาค มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 16.03
18 36138 นายณัฐภัทร ดวงพุา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 16.38
19 38703 นางสาวอ้อยทิพย์ มูลวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 16.42
20 35145 นางสาวมีสุข ชัยเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 18.56
21 38700 นางสาวณัฐภรัทรา มีโวหาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 19.04
22 35230 นางสาวสุภัคิรันดร์ แข็งแรง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 19.09
23 35524 นางสาวคีตกานท์ นิสยันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 27 พ.ค. 2567 19.09
24 35054 นางสาวชมพูนุช โนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 19.20
25 38692 นางสาวพัชรพร หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 28 พ.ค. 2567 07.54
26 37302 นางสาวนพรัตน์ เอี้ยววิเชียร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 28 พ.ค. 2567 08.48
27 38691 นางสาวปรียานุช เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 28 พ.ค. 2567 09.11
28 36143 นายธีรวีว์ จุลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 28 พ.ค. 2567 11.16
29 36197 นางสาวเนตรชนก ปาปะขัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 29 พ.ค. 2567 14.26
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]