ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาอังกฤษ

25

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34560 นายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
2 34850 นางสาวณัฐนิชา ประภาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.26
3 35640 นายอริสร พาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.46
4 35510 นายชินกฤต เริงราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.48
5 35634 นายบรรณวิชญ์ ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.48
6 35632 นายดำรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.50
7 3590_ นายกฤษณพงษ์ นนตะสี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.50
8 35509 นายจิรวัฒน์ พรมโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.53
9 35597 นายปรเมศวร์ อัตตะนเย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.55
10 35911 นายจิราธิวัฒน์ ปทุมเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.02
11 35670 นายชัยทัต พรมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.09
12 37424 นายบวรพจน์ โพธิ์แสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.09
13 35882 นายPhathrphl ประนามะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.14
14 35939 นางสาวปิยะธิดา พาลาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.15
15 34258 นายกรภัทร ปะกิคา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 13.49
16 34149 นางสาวสุชาวดี ฉัตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 13.52
17 35912 นายชัยชาญ พรมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.58
18 35515 นายธาวิน ปะวันนะถา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 14.04
19 35561 นายวีรวัฒน์ ชำนาญจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 14.41
20 35936 นางสาวณัฐนิชา มัชประโต มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 15.28
21 35536 นางสาวภัทรจาริน นวลเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 15.40
22 35485 นางสาวชัญญานุช แก้วลิ้นไม้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 15.52
23 35562 นายศุภวิชญ์ ทองกำไร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 11 พ.ค. 2566 05.14
24 38048 นางสาวอินทิรา พระจันทร์ตรา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 11 พ.ค. 2566 10.53
25 38013 นายกิตตินันท์ บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 12 พ.ค. 2566 09.30
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]