ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาไทย

19

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34211 นางสาวจิดาภา ปะโยธิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.28
2 34212 นางสาวญดา นนตะสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.29
3 34174 นายสุกฤษ อารีป้อม มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.37
4 34168 นายพงศกร พงษ์สมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.38
5 34226 นางสาวพรรณกาญจณ์ จันทรสมร มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.39
6 36617 นายกิตติพงศ์ ปิ่นขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.46
7 34197 นายธนา แสนเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.50
8 34236 นายทีปกร โนดไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.51
9 34317 ว่าที่ร้อยเอกจอมพล โพธิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.54
10 34969 นางสาวธัญชนก ดวงหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.13
11 34280 นายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 13.24
12 34360 นายทยาวัต โกสีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.44
13 35307 นางสาวณิชากร เสนสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.55
14 34591 นางสาวศุมินตา ปิยะชาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 14.56
15 35857 นางสาวพิลาศลักษณ์ สกุลจร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11 พ.ค. 2566 12.33
16 35866 นางสาวสุชานะรี ปัดถาดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 11 พ.ค. 2566 12.33
17 35854 นางสาวพิชชาอร คำประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 11 พ.ค. 2566 12.33
18 38042 นางสาวพรธิชา เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 11 พ.ค. 2566 12.33
19 34230 นางสาวหทัยชนก ภูววค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 11 พ.ค. 2566 13.47
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]