ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาพาสนุก

5

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37406 นางสาวศุภากร โฉมฉิน มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.21
2 37408 นางสาวอารียา ประพฤตินอก มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.21
3 35227 นางสาวพิชขาพร แสนคำอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.21
4 34990 นางสาวอาภาวรรณ ชาววาปี มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.21
5 37403 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.26
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]