ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : รักษ์สิ่งแวดล้อม

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34353 นางสาวอิสราภรณ์ ลามี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34348 นางสาวสุรัสวดี​ ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.13
3 34411 นางสาวจุรัญรัตน์ โพธิ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.14
4 34337 นางสาวพรชิตา บาลโส มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.14
5 34207 นางสาวกัญญาณัฐ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.16
6 34232 นางสาวอภิญญา สุจจชารี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.16
7 34375 นางสาวจินดามณี เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.18
8 34342 นางสาววชิราภรณ์ สระตังหมอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.19
9 34304 นางสาวหทัยชนก ปะวะภูตะกัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.23
10 34329 นายไพโรจน์ บุญโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.24
11 34332 นางสาวณัฐริกา ประธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.24
12 35601 นางสาวเกสรา บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.38
13 35572 นางสาวดารา สุนทะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.44
14 35586 นางสาวอัญชลี พวงใต้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.45
15 35579 นางสาวพิทยาภรณ์ ม่วงเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.46
16 35622 นางสาวสกนธรัตน์ จันดาผล มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.48
17 35549 นายจิตติพัฒน์ ศิริเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.48
18 35890 นายอภิรักษ์ จรรยา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.49
19 35904 นางสาววราภรณ์ ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.53
20 35906 นางสาวสุชาวลี เขตแวงควง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.56
21 35757 นายปิยะ งามราศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.58
22 34347 นางสาวสุพิชญา อินทลี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 13.02
23 35777 นางสาวธวัลรัตน์ ประกิระนัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.03
24 35826 นางสาวสุนิสา เพ็ชรกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.04
25 38059 นางสาววรกานต์ หงษ์สามสิบหก มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.04
26 38062 นางสาวอนุธิดา ติชะรา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.04
27 35583 นางสาวแววดาว เนาวะโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.06
28 38058 นางสาวนางสาวมาติกา แก้วปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.13
29 35787 นางสาวอินทิรา ชะชิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.29
30 35829 นายณัฐพล ปัตตานี มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 24 พ.ค. 2566 15.44
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]