ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์

18

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35785 นางสาวสิรินทรา หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.53
2 35786 นางสาวอาภัสรา ปาปะโม มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.53
3 35779 นางสาวนัชชา บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.54
4 35780 นางสาวภัณฑิลา ใจเตอะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.56
5 37329 นางสาวจันจิรา สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.59
6 35771 นางสาวจันทกานติ์ ทวีทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.01
7 36045 นางสาวนฤมล แสงสุริโย มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.03
8 37330 นางสาวชลธิชา กิจการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.04
9 35771 นางสาวกัญญาณัฐ คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.06
10 35781 นางสาวรัตติกร บุญเพิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.07
11 35775 นางสาวทัศพร ศรีสรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.10
12 38050 นางสาวชนันภรณ์ จิตริต มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.43
13 37338 นางสาวเสาวณีย์ เลิศลำหวาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.53
14 35782 นางสาวลดาวัลย์ หวังอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 15.29
15 35731 นางสาวณัฐสุดา จีนขี มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 15.36
16 35891 นายอาณาจักร ศรีขันชมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 15.41
17 35946 นางสาวสุจิรา นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 21.57
18 35919 นายนิติรุจน์ ธรรมภิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 11 พ.ค. 2566 07.05
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]