ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์

19

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35780 นางสาวภัณฑิลา ใจเตอะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.02
2 35592 นายจิระพงศ์ ปวงปะชัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.02
3 35771 นางสาวกัญญาณัฐ คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.08
4 35686 นางสาวชาริสา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.10
5 38050 นางสาวชนันภรณ์ จิตริต มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.10
6 35781 นางสาวรัตติกร บุญเพิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.11
7 35919 นายนิติรุจน์ ธรรมภิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.20
8 38054 นางสาวอริสา แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.29
9 35775 นางสาวทัศพร ศรีสรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 14.34
10 37329 นางสาวจันจิรา สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 14.34
11 37327 นายพงษ์ศธร จุปะมะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 14.36
12 36045 นางสาวนฤมล แสงสุริโย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 14.47
13 38031 นางสาวฐิติชญา จันสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 15.05
14 35785 นางสาวสิรินทรา หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 15.10
15 38062 นางสาวอนุธิดา ติชะรา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 15.25
16 35731 นางสาวณัฐสุดา จีนขี มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 16.41
17 35743 นางสาวยอดขวัญ ยอดเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 16.46
18 35891 นายอาณาจักร ศรีขันชมา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 17.01
19 38053 นางสาวเสาวลักษณ์ นาแซง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 17.09
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]