ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : สังคม​ ม.ปลาย

25

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34893 นางสาวชลดา บุญสวาย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.38
2 35044 นายภัทรพล ประมูลจักโก มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.40
3 34454 นางสาวญารินดา ทิพชรา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.56
4 34466 นางสาววรนงค์ ปัตโต มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.59
5 34450 นางสาวจิฑาภรณ์ เสนจันตะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.03
6 35722 นายเอกวิทย์ เดชสุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.04
7 36685 นางสาวตะวัน สุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.06
8 35719 นายศักดิธัช จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.07
9 35526 นางสาวชุติมา เสนาโนฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 13.07
10 35759 นายภัทรนันท์ ขัดเค้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.08
11 34199 นายภูผา สุปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 13.18
12 34561 นายธันยา สิงมาดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 13.20
13 36644 นายอภิสิทธิ์ พีระ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 13.26
14 35926 นายธาวิน สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.42
15 35798 นายพีรายุทธ ฤทธิ์จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.42
16 35931 นายโสภณวิชญ์ จูมแพงจารุพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.46
17 35791 นายบารมี สีมุนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.48
18 35693 นางสาวปภนิษา อินทมนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.07
19 35894 นางสาวนฤภัทร ปักเขมายัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.10
20 35898 นางสาวฟ้าใส กะกุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.12
21 36062 นางสาวกาญน์วิภา ปัญญสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.24
22 38055 นายกฤษณะลักษ์ บัวรัตน มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 14.54
23 37312 นางสาวธัญวา มวบมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 16.17
24 35518 นายพงศ์พิพัฒน์ นามไห มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 20.37
25 35554 นายนิติภูมิ สอนเเสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 17 พ.ค. 2566 09.23
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]