ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35215 นางสาวจิราภา ประทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.57
2 35090 นางสาวฉัตรธิญา จันบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.14
3 37355 นางสาวชนิกานต์ แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.14
4 37361 นางสาวเมธิการ สุนะเสน มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.14
5 37359 นางสาวพรพรรณ ไปใกล้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.15
6 38001 นางสาวปิยพร ดำดิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.28
7 35499 นางสาวเมริสา จันทอุตสาห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.28
8 35570 นางสาวญา​นิศา​ คุณ​โน​ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.28
9 38004 นางสาววรัญญา โพธิจักร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.41
10 38054 นางสาวอริสา แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.54
11 21030 นายพิทักษ์บวร มังฆัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 15.00
12 37350 นายปรัชญา ปาปะขำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 15.01
13 37348 นายกฤษดา ภูมิประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 15.01
14 35224 นางสาวปนัดดา วงษ์คำสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 15.03
15 37353 นายวัฒนา พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 15.05
16 35232 นางสาวอังคณา หิตธิเดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 15.05
17 35216 นางสาวชนันภรณ์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 15.06
18 35177 นางสาวชนาภรณ์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 15.07
19 37305 นายธนวัฒน์ บัวสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.23
20 37307 นายวรภพ เอี่ยมสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.23
21 34877 นายน่านฟ้า ปาปะโม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.24
22 34921 นายพีระภัทร คำสิงห์สัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.24
23 34923 นายสุวิจักขณ์ นะราช มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.24
24 34914 นายกวีวัฒน์ ยุสิ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.24
25 37308 นายอาทิตย์ สุดโท มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.25
26 34922 นายศิวกร ประวัดศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.25
27 38053 นางสาวเสาวลักษณ์ นาแซง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 15.25
28 34925 นายอัครนิจ วังสอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.26
29 37306 นายนพัตธร มะปะทา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.26
30 34882 นายวธัญญุตาพงษ์ คำเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 15.31
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]