ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : Crossword Club

7

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34890 นางสาวคติยา สีกรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.12
2 34864 นางสาวศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.15
3 34906 นางสาวศศิรา กรโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.17
4 34842 นางสาวกัญญารัตน์ ชามาตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.23
5 36829 เด็กหญิงจรรยาพร จิตราพิเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.39
6 37170 เด็กชายเกียรติเกล้า หงษารัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 11 พ.ค. 2566 08.50
7 37180 เด็กชายวัชรพล ศรีมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 11 พ.ค. 2566 08.50
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]