ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการเขียน

4

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34257 นางสาวปนัสยา ราชชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34264 นางสาววรรนิษา ประพาน มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.19
3 34273 นางสาวอัจฉรา บุญละคร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.25
4 34157 นางสาวสุวลี สุวรรณพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 14.04
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]