ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ลูกยางบ้านบัว

14

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36898 เด็กชายพงศกร ไชยรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.58
2 42195 นายสิทธิชัย หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.06
3 37682 เด็กหญิงกุลวรินทร์ บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.40
4 37695 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ศัทธาคลัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.41
5 36926 เด็กหญิงสุนันทินี ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 13.46
6 36921 เด็กหญิงลักษิกา โกมลวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 13.49
7 36911 เด็กหญิงชลลดา บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 13.59
8 36905 เด็กหญิงกรรณิกา ปิตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 13.59
9 37065 เด็กหญิงกนกวรรณ ปิตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.04
10 37067 เด็กหญิงกัลยาณี ผันอากาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 14.05
11 37131 เด็กชายฉัตรชัย ศรีรินพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 14.12
12 36910 เด็กหญิงชยานันท์ แก้วจวนตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 14.20
13 36924 เด็กหญิงศิริยา ประกอบเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 14.21
14 37774 เด็กหญิงรัตนากร พาลาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 11 พ.ค. 2566 11.31
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]