ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คลินิกคณิตศาสตร์และค่ายบูรณาการ

8

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34202 นายสิริภูมิ สุพะกำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.15
2 34391 นางสาวภัทราพร ศรีภูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.15
3 34373 นางสาวกวิสรา ไปแดน มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.20
4 34205 นางสาวกมลชนก มานิมนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.22
5 35574 นางสาวธิติกานต์ เท่านัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.49
6 35818 นางสาวพิมพ์ภิมล มวลมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.49
7 35587 นางสาวเอวิตรา สาโสก มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.49
8 35563 นายเศรษฐพงษ์ แวงดงบัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.51
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]