ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ต่อคำศัพท์ภาษาไทย

24

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34286 นางสาวเกวลิน อุปกัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.12
2 34931 นางสาวศิรประภา หมั่นนอก มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.14
3 34298 นางสาวพึงพิศ สัตรู มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.14
4 36159 นางสาวทิพยธาดา บิดา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.21
5 34935 นางสาวทิพภาวรรณ โตทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.21
6 34930 นางสาวจุฑาพร ลายพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.44
7 36290 เด็กหญิงสุกานดา โพธิ์ดี มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.47
8 36262 เด็กชายทวีศักดิ์ ศรีธรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.47
9 36274 เด็กหญิงกรรณิกา จรศรชัย มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.50
10 36284 เด็กหญิงวรัชยา วงษ์ภักดี มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.56
11 36292 นางสาวเสาวลักษณ์ มูลโมกข์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.56
12 36286 เด็กหญิงวิษนีย์ ตระกูลพงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.57
13 36285 เด็กหญิงวริยา ปาปะขัง มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.03
14 34904 นางสาวภัทรวดี เตโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.07
15 37335 นางสาวมนตรา สัตโส มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.07
16 38031 นางสาวณัฐชานันท์ จำนงพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.25
17 38033 นางสาวประภาภัทร สุตนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.26
18 37561 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ชัยแหม่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.26
19 37558 เด็กชายรณภพ บุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.26
20 37684 เด็กหญิงชนิภรณ์ มีวิธี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 15.48
21 38027 นางสาวอภิชยา ทุมมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 16.23
22 37827 เด็กชายทรงวุฒิ ปุริโสตะโย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 16.50
23 37568 เด็กหญิงณัฐนันท์ ภูมิถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 08.25
24 37575 เด็กหญิงยลดา บุปผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 08.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]