ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นิทานคุณธรรม

8

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36869 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.44
2 36885 นางสาววารีนิธิ ชาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.45
3 36875 เด็กหญิงณุภัทรณีย์ อารยสมโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.45
4 36883 เด็กหญิงวนิชภรณ์ ทองอํ่า มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.47
5 36878 เด็กหญิงพลอยรุ้ง เเซ่ตั้ง มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 11.49
6 36870 เด็กหญิงชรินรัตน์ สิมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 12.19
7 36847 เด็กหญิงอรอุมา หาฉวี มัธยมศึกษาปีที 3/3 27 พ.ค. 2567 12.51
8 38547 เด็กชายพงศ์พุทธา สีหาบุญมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 29 พ.ค. 2567 13.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]