ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพลงคุณธรรมม.ต้น

6

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37080 เด็กหญิงพิยดา เหลาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 12.47
2 37075 เด็กหญิงธิดาภรณ์ คงเเสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.00
3 37869 เด็กชายธนภ้ทร บุญไตรย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 13.52
4 37690 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.41
5 37924 เด็กชายอนันต์ ราชกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 11 พ.ค. 2566 10.04
6 37735 เด็กหญิงมนรดา ปะระกำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 11 พ.ค. 2566 10.07
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]