ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : มาตราฐานมารยาทไทย

4

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34399 นายธีรภัทร คำพาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.29
2 35808 นางสาวณัชชา แก้วธานี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 15.49
3 35804 นางสาวกนกพร ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 15.56
4 35810 นางสาวดุษฎี แสงตะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 16.02
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]