ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นิทานมหาสนุก

11

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34532 นางสาวณัฐภรณ์ ประกอบผล มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.01
2 34383 นางนริศรา โสภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.01
3 34464 นางสาวเมธาวี ผุยเตชะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.01
4 34544 นางสาววิไลวรรณ ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.01
5 36345 เด็กชายลัญจกน แซ่ลิ้ม มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.10
6 35190 นางสาวศิรินญา ปักกาเวสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.27
7 35179 นางสาวทัศนีย์ ติลาโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.27
8 37363 นางสาววันวิสาข์ ห้อยไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.28
9 37357 นางสาวปภัสสร ประเมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.35
10 3____ เด็กหญิงลักษิกา อินทร์กานอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 17.46
11 37694 เด็กหญิงพิมณิชา พิมพ์ขวัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 11 พ.ค. 2566 20.07
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]