ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เวียดนามพาเพลิน

4

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35651 นางสาวนริศรา หงษ์จันดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 12.20
2 35663 นางสาวสิราภรณ์ โพธิสม มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 12.25
3 35657 นางสาวภัศรา ศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 12.26
4 34762 นายคุณาธิป ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 17.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]