ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : กีฬาพื้นบ้าน

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37515 เด็กชายอัครเชษฐา พิมพ์บุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.45
2 37508 เด็กชายปราบ ขุนหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.53
3 37507 เด็กชายธวานนท์ โสโป มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.59
4 37721 เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.05
5 36166 เด็กหญิงปวันรัตน์ สมบัติดี มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.05
6 35153 เด็กหญิงจตุพร มณีทัพ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.05
7 36171 เด็กหญิงสุภาวดี เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.06
8 37921 เด็กชายปวริศ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.12
9 37927 เด็กชายอิทธิ วิเศษศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.16
10 36176 นายชยางกูร อาจแารี มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 14.18
11 37634 เด็กชายยิ่งคุณ ปะกินัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.03
12 37631 เด็กชายปกรณ์เกียรติ จิตรช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.03
13 37636 เด็กชายอธิษฐาน มานะเสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.05
14 37657 เด็กหญิงสวรส เเสนสุด มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.15
15 37554 เด็กชายธราเทพ หยวกกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.16
16 37795 เด็กชายเอกวัฒน์ ประมาระเต มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.28
17 37789 เด็กชายรติกร โพธิจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.28
18 37552 เด็กชายธนกร หงส์พันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.49
19 37867 เด็กชายณัฐภูมิ ปีเถาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.57
20 37919 เด็กชายนักรบ วิระกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 15.59
21 37676 เด็กชายภูชิต จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 18.17
22 12767 เด็กชายทินกร สังศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 18.38
23 37962 เด็กชายพงศกร ภูสายศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 18.39
24 37584 เด็กชายชนวัชย์ ประสาททอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 20.34
25 37716 เด็กชายอมรเทพ นสมภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 20.47
26 36597 นายวงศพัทธ์ คร้ามอ่ำ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 20.54
27 37829 เด็กชายประภากร โหลนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 21.59
28 37598 เด็กชายสุขวิทย์ สุปะเม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 11 พ.ค. 2566 07.16
29 37679 เด็กชายอดิศร กุลสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 15 พ.ค. 2566 07.22
30 37866 เด็กชายณัฐดนัย วรไวย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 23 พ.ค. 2566 18.48
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]