ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : สืบสานวรรณกรรมไทย

9

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37520 เด็กหญิงชาวิกูล ชุมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.52
2 36442 เด็กหญิงณิชกานต์ กิริยา มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.08
3 36435 เด็กหญิงกัญญภรณ์ เอกศิริ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.08
4 36441 เด็กหญิงณัชริญา จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.09
5 37514 เด็กชายวรัญญู ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.14
6 37512 เด็กชายรัชชานนท์ ชาวสวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.24
7 37510 เด็กชายพี​รวิ​ช​ญ​์​ พุทธ​บริวาร​ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.25
8 37542 เด็กหญิงอัญมณี แสงโทโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.40
9 37509 เด็กชายพงศกร ทะวะวัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 15.05
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]