ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

17

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37130 เด็กชายเจษฎา​ จันทิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.09
2 37585 เด็กชายทิวา คุ้มมุ่งค้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.15
3 37138 เด็กชายปฏิพล สอนแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.16
4 37139 เด็กชายภัศกร เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.27
5 37143 เด็กชายศุภฤกษ์ ปัจจัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 17.33
6 37161 เด็กหญิงพิยดา ไปด้วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 21.42
7 37164 เด็กหญิงวรรณวรี เทศวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 22.14
8 37147 เด็กหญิงชลธิชา ศรีประย่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 22.40
9 37218 เด็กชายชวรัช แปลงมาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 11 พ.ค. 2566 06.18
10 37160 เด็กหญิงพิมนภัส สุปะเท มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 11 พ.ค. 2566 07.23
11 37169 เด็กหญิงอมิตา ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 11 พ.ค. 2566 07.27
12 37149 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจองอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 11 พ.ค. 2566 07.39
13 37226 เด็กชายรัฐศาสตร์ อันตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 11 พ.ค. 2566 14.04
14 37151 เด็กหญิงณิชาพร เมืองเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 13 พ.ค. 2566 11.01
15 37134 เด็กชายธนพัฒน์ แก้วโภคา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 13 พ.ค. 2566 11.01
16 37145 เด็กชายอภินราภัทร ปุญยสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 15 พ.ค. 2566 08.33
17 37142 เด็กชายศิวกร น้อยใย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 16 พ.ค. 2566 15.10
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]