ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ห้องสมุดสุด cool

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36170 เด็กหญิงวิจักษณา สุดบอนิจ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.25
2 36827 เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.30
3 36318 นางสาวณฤดี ภูตเขต มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.39
4 36843 เด็กหญิงวริศรา ปัตตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.40
5 36813 เด็กชายกิตติภพ ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.40
6 36815 เด็กชายธีรศานต์ ปองไว้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.40
7 36811 เด็กชายกฤษณะ พาละเอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.40
8 37163 เด็กหญิงรุ่งนภา คงกระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.44
9 37153 เด็กหญิงธนิดา มะธิปิไข มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.44
10 36818 เด็กชายปุนณกันต์ ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.45
11 36812 เด็กชายกิตติ์ธเนศ มิลินโชติพัทธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.46
12 36889 เด็กหญิงเหมือนฝัน แสงสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.46
13 37165 เด็กหญิงวรัชญาน์ นครศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.47
14 36835 เด็กหญิงณัฐณิชา กันหารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.47
15 36405 นางสาวมนัญชญา เฉวียงหงส์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.47
16 36386 เด็กชายศิรวุฒิ เหล่าสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 12.47
17 36383 เด็กชายเมธานนท์ ดาวยันต์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.47
18 36411 เด็กหญิงสิริวิภา มกขุนทด มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.47
19 36404 เด็กหญิงแพรวา พลอ่อนสา มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.47
20 36400 เด็กหญิงปัญญนุช ปะติตัง มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.47
21 36329 เด็กหญิงวรกัญญา เจริญพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.47
22 36953 เด็กหญิงเบญญาภา พาลเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.50
23 36816 เด็กชายนรฤทธิ์ สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.54
24 36823 เด็กหญิงกรวี หิดธิชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.54
25 36956 เด็กหญิงพิชชาพร เกษอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.58
26 37004 เด็กหญิงสุกัญญา กุลโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.00
27 36931 เด็กชายแทนคุณ วรรณปะกา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.02
28 37748 เด็กชายธนานน ประธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.10
29 37747 เด็กชายธนพนธ์ ขูลิลัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.45
30 36893 เด็กชายณัฐวุฒิ สมอหอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 25 พ.ค. 2566 16.12
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]