ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาอังกฤษ

18

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36903 เด็กชายด.ช. สุริยาวุธ อายุวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.49
2 37588 เด็กชายปรเมศร์ ปาสานัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.05
3 37646 เด็กหญิงปิยะดา สิมารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.56
4 36923 เด็กหญิงวิกาญดา วิโรง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 14.52
5 36929 เด็กหญิงอัญชิสา รอดเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 14.52
6 36907 เด็กหญิงเกศรินทร์ สามารถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 15.01
7 37697 เด็กหญิงภวรัญชน์ นามมณฑา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 15.43
8 37583 เด็กหญิงอาริษา ไชยนาท มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.48
9 37736 เด็กหญิงรัชนก เยวรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.26
10 37590 เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าอัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 17.34
11 37693 เด็กหญิงพิทยารัตน์ ปัสสาโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.59
12 37696 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปะติดท มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 19.00
13 37522 เด็กหญิงณัฏฐนิช แก้วไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 11 พ.ค. 2566 06.52
14 37703 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ตันติกุลวัฒนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 11 พ.ค. 2566 08.18
15 11729 เด็กหญิงวาริกา ตะบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 11 พ.ค. 2566 17.02
16 37711 เด็กชายธนพงศ์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 12 พ.ค. 2566 19.49
17 37709 เด็กชายธนกร จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 12 พ.ค. 2566 19.49
18 37708 เด็กชายดลภัทร สมสีใส มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 19 พ.ค. 2566 13.30
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]