ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : งานเขียนแบบ

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34419 นางสาวธีราพร ยานู มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.24
2 34500 นางสาวพิกุล ชัยปะปา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.24
3 34497 นางสาวนิศาชล คงสุริโย มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.24
4 34491 นางสาวชนันภรณ์ สังฆมณี มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.24
5 35479 นายศุภณัฐ คารมหวาน มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 12.38
6 35053 นางสาวชญาดา ปาสาจัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.45
7 34547 นางสาวสุทธิดา ชินะรา มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.50
8 36650 นางสาวสิริยา บุระเวทายัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.51
9 34529 นางสาวกรนันท์ ทบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.52
10 36649 นางสาววัลนิภา ปัตโตยันทัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 13.01
11 37325 นายกฤษฎา จากศาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.15
12 35525 เด็กหญิงคีตกานท์ นิสยันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.19
13 37481 นางสาวนุชจิรา พันเ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.33
14 35228 นางสาวภ้ทรสุดา ปุระเวทายัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.35
15 35181 นางสาวปวีณ์ธิดา มาลาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.36
16 35048 นางสาวกัลยกร รถทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.52
17 34952 นางสาวศิรินเนตร ตรีวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.54
18 34939 นางสาวบุญญาพร สุวรรณธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.08
19 34982 นางสาวศุภวดี เจริญถนอม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.08
20 34905 นางสาววัชราภา ไชยสถาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.12
21 37337 นางสาวศิรประภา ศรีสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.12
22 34908 นางสาวศิริพร เชื่อนิจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.12
23 35084 นายวิทวัส เกี้ยวไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 14.21
24 35171 นายวีรภัทร ประสีระตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 14.25
25 35245 นายสุรนาท คงสั มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 14.26
26 35173 นายสุรพงศ์ ขาวพา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 14.28
27 35240 นายรพีภัทร สุปะเทา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 14.40
28 37356 นางสาวธนภรณ์ ดงตะใน มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 11 พ.ค. 2566 10.18
29 34255 นางสาวนิราตรี มะโนราช มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 24 พ.ค. 2566 17.35
30 35073 นายชนพัฒน์ บุบผากอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 24 พ.ค. 2566 22.40
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]