ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : งานเขียนแบบ

5

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35723 นางสาวกนกอร เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 09.50
2 35727 นางสาวณัฐกฤตา ศรีพล มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 14.07
3 35657 นางสาวภัศรา ศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/16 28 พ.ค. 2567 09.15
4 35479 นายศุภณัฐ คารมหวาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 28 พ.ค. 2567 15.31
5 35822 นางสาววาสนา เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 28 พ.ค. 2567 20.02
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]